Yükseköğretim Kurulu’nun 2009 yılının 14. Genel Kurul toplantısında Dekan ve Diğer Adayları Değerlendirme ile Eğitim komisyonlarının raporları görüşülmüş, 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere yükseköğretime geçişte, sınav sistemi ile ilgili olarak kararlar alınmıştır.

Üniversiteye giriş sistemiyle ilgili, mevcut sistemin gereksinimlere ve sorunlara cevap vermediği ve değişmesi gerektiği konusunda gerek konunun ilgili tarafları gerekse toplumun büyük kesiminde bir mutabakat vardır. Bilindiği gibi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun “Türkiye’nin Yükseköğretim Strateji Raporu”nda da bu konu irdelenmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulu, 14 Şubat 2008 tarihinde, üniversiteye giriş sistemi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasına karar vererek, bunu kamuoyu ile paylaşmış ve bugün kararlaştırılan sistem değişikliğine giden süreç bu şekilde başlamıştır.

Genel Kurul tarafından, bu çalışmaları yürütmek için ÖSYM başkanı ve 4 Yükseköğretim Kurulu üyesinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Bu bağlamda başta üniversiteler olmak üzere ilgili bütün tarafların görüşleri sorulmuş, üniversiteler, eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri, işveren örgütleri ile akademisyenlere ait olmak üzere 400’ü aşkın görüş Yükseköğretim Kurulu’na iletilmiştir.

Bu görüşlerin tasnif edilerek değerlendirilmesi sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15. 01. 2009 tarihli toplantısında Genel Kurul üyelerine sunulmuş ve değişikliğin sistemin bütününde yapılması benimsenerek, konunun ilgili taraflarından gelen görüşler ve strateji raporu da dikkate alınarak ÖSYM’nin yıllar içinde kazandığı tecrübe çerçevesinde konunun şekillendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede ÖSYM tarafından somutlaştırılan öneri ve taslak 29 Ocak 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nda karar altına alınarak kamuoyuna açıklanmıştır.

Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarının puan türleri ve ders ağırlıklarını tespite yönelik olmak üzere üniversitelerden yeniden görüş talep edilmiş ve gelen bu görüşleri değerlendirmek üzere, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan başkanlığında çeşitli üniversitelerin rektör, dekan ve öğretim üyelerinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor 9 Temmuz 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’na sunulmuştur.

21 Temmuz 2009 tarihi itibariyle Genel Kurul’un aldığı aşağıdaki kararlar ile yeni sistem büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Bu yeni sistem,

1- Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilen 2- Öğrencilerin orta öğretim başarılarını dikkate alan, 3- Fırsat eşitliğini ve kişisel başarıyı öne çıkaran 4- Yakın programların gereksinim duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutan

bir sistem olarak tasarlanmıştır.

YENİ SINAV SİSTEMİNİ incelemek için buraya tıklayınız. 

YGS ve LYS tarihleri ;

Yükseköğretime Geçiş Sınavı – 2015-YGS – 15.03.2016

Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2015-LYS4 – 13.06.2016

Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) 2015-LYS1 – 14.06.2016

Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 2015-LYS5 – 14.06.2016

Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) 2015-LYS2 – 20.06.2016

Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) 2015-LYS3 – 21.06.2016